Priser og ydelser

 

1. - 2. Almindeligt forløb

pris-fotoPriser og ydelser:

1. Unge under 18:

Behandling og ophold i Valhalla, grundpris 53.600,- , pr. måned.

2. Unge over 18:

Behandling og ophold i Valhalla, grundpris 53.600,- (inkl. eventuel egenbetaling), pr. måned.

Grundprisen dækker, behandling, kost og logi indenfor Valhalla's rammer. Ved tilkøb af ekstern bistand, eksempelvis psykiater, skoletilbud, medicin, andet, vil disse ydelser blive lagt til grundprisen efter aftale med visiterende myndighed.

3. Mentorstøtte

3. Mentorstøtte:

Valhallas unge kan som anden aktør tilbyde mentorstøtte jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) Kapitel 9b – Mentorstøtte.

Mange af de unge vi arbejder med opnår under opholdet hos os, tilknytning til beskæftigelse og uddannelse.
I situationer, hvor vi slipper den unge behandlingsmæssigt – den unge udskrives eksempelvis til egen bolig – kan vi tilbyde at lade den unges kontaktperson 'holde hånden under' den unges tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet som mentor. Jobcentrene kan naturligvis også benytte os som mentorer for unge fra vores målgruppe, som ikke er/har været i behandling hos os, men hvor vi alene yder mentorstøtte.

Der vil være tale om professionel mentorstøtte ydet af fagpersoner, som har særligt kendskab til målgruppen af unge med misbrug og psykisk sårbarhed.

Mentorydelsen vil typisk aftales med Jobcentrene som en pakke, f.eks. omfattende 5 timer ugentligt i perioder af 3 måneder. Jf. LAB § 31b, stk. 2 kan støtten ydes i maksimalt 6 måneder, dog med mulighed for forlængelse.

I pakkens timetal er inkluderet transport, administration, møder med sagsbehandlere, samarbejdspartner m.m. Det forventes at administrations- og samarbejdsdelen udgør en time pr. uge, hvor den resterende tid medgår til direkte kontakt med den unge.

Timeprisen udgør 350,-.

4. Specialforløb

4. Specialforløb:

I tilfælde, hvor det viser sig at den unge har andre og måske større udfordringer end kendt og beskrevet ved indskrivningen, kan der være behov for i en periode at ændre grundforløbet til et specialforløb.
Typisk kunne der være tale om unge med dobbeltbelastninger (psykisk sårbarhed i kombination med misbrug) eller dobbeltdiagnostiserede unge og unge med udadreagerende voldsom eller voldelig adfærd. Ved sådanne anbringelser aftales prisen i forhold til specialforløbets indhold og omfang. Specialforløbenes omfang og indhold aftales med visiterende myndighed.