Målgruppe

Valhallas Unge arbejder med en meget heterogen gruppe af unge mennesker der af forskellige årsager ikke er i stand til at leve et normalt ungdomsliv – vi ønsker at hjælpe disse unge til at få så normalt et ungdomsliv som muligt. De unges problemer kan være:
  Valhalla
 • Ringe selvværd
 • En selvopfattelse af ikke at være god nok, ikke at høre til, at være ildeset
 • Dobbelt belastninger – psykiske sårbarheder (evt. diagnosticeret psykisk lidelse, bordeline, personlighedsforstyrrelser, ADHD) i kombination med misbrug
 • Lettere retardering
 • Misbrug
 • Kriminalitet
 • Problemer med identitet
 • Kan ikke gennemskue egne muligheder for et godt ungdomsliv
 • Aggressioner – udadreagerende adfærd eller selvskade
 • Introverte – ekstremt lavt selvværd
 • Evt. mange institutionsanbringelser
 • Sårbare og ikke støttende netværk
 • Konfliktfyldt forhold til autoriteter (forældre, kommune, skole, Kriminalforsorg mv.)
 • Isolation, ensomhed, at leve adskilt fra forældre og familie
 • Hjemløshed
 • Mål og værdier >

Jamen er disse unge ikke bare besværlige misbrugere og kriminelle?

Nej - vi tænker, at de er det vi har gjort dem til, og vi undrer os som udgangspunkt ikke over, at de unge udviser den adfærd hos os, der bragte dem til os – det er jo det der er vores opgave og udfordring.

Vi tænker at besværlige unge har det besværligt og har brug for at autentiske voksne hjælper dem med at fremkalde nye selvbilleder – det vil vi gerne hjælpe med!