Henrik Holmer Leder 

 
Erhervserfaring:
2004. Ansat på Bjerget: døgninstitution for utilpassede unge piger mellem 14-22.
2007. Projektmedarbejder på Markusholm: døgninstitution for voksne under Dagogdøgn centeret.
2009. Pædagogisk medarbejder på Tornhuset: Bo tilbud for voksne med infantil autisme under Odense kommune.
2010. Handikaphjælper for en ung mand med muskelsvind.
2010. Ejer af firmaet "Kontakten" som var et udvidet støtte/kontakt tilbud for børn mellem 12-17.

Uddannelse/Kurser:
2000. Uddannet smed.
2006. 1 årig Basisuddannelse i psykoterapi på Institut for Gestaltanalyse v Niels Hoffmeier.
2009. Kursus i udadreagerende adfærd.
2009. Kursus i Neuro pædagogik.
2010. Kurser i konflikthåndtering og substitutionsmedicin.
2018. PAV forbehandler uddannelsen.