Pernille Nordby Behandler / psykoterapeut

 
Erhvervserfaring:
2014-2015 Misbrugsfaglig konsulent på Foreningen Misbrugsportalen.dk
2011-2015 Misbrugskonsulent, Gribskov kommune. Udgående specialenhed under "børn og unge"
2011-2012 Motivationsbehandling i Næstved arrest, for Rådgivning for Stof, i Næstved.
2010- Privat praktiserende psykoterapeut og misbrugskonsulent i eget firma, PN-konsulenten.
1999-2010 Daglig leder og terapeut af Fonden Valhalla.
2001-2010 Konsulent / underviser i forbehandlingen i Vestsjællands Amts misbrugscenter.
2001-2010 Konsulent / underviser / supervisor i efterbehandlingen i Vestsjællands Amts misbrugscenter.
1997-1998 Opsøgende og motivations medarbejder i hhv. Frederiksborg- og Vestsjællands Amts Misbrugscenter.

Uddannelser og kurser etc.:
2012-2014 Socialfaglig diplom uddannelse, med speciale i misbrug, Metropol, Kbh.
2011-2015 3 timers ugentlig supervision / faglig udvikling v/ Peter Rønsholdt Byrgesen, Causa Socialis.
2004-2011 Løbende faglig og personlig supervision. 3 timer månedligt v. Sander Nerem.
2010 ADHD hos voksne. Kursus over 4 dage afholdt af Psykiatrifonden.
2007-2009 2 årig overbygning på Psykoterapeutisk institut.
2009 Terapeutisk træningsgruppe, familieterapi/rådgivning, v. Kim Hoffmann
2008 Terapeutisk træningsgruppe SE, med fokus på kropsarbejde v. Maria Bergman.
2004-2006 2-årig basisuddannelse på Psykoterapeutisk institut.
2001-2002 1½ årigt udvidet grundforløb i gestaltterapi v. Sander Nerem, Ida Schwarts og Lene Raben
2000 JobTeams kursus i Løsningsfokuseret arbejde med grupper v. Ben Furmann.
1999-2000 1 årigt grundforløb i gestalt terapi v. Sander Nerem, Ida Schwarts og Lene Raben.
1999 Certificeret NADA – afgifningsakupunktør; (National Acupuncture Detoxification Association).
1998-1999 DAC-uddannelsen på Frederiksberg (Danish addiction counselor).
1994-1995 Aktivitetsleder kursus v. Natur- og Aktivitetscentret Freerslev Hegn.
1994 "Udfordringens pædagogik" Kursus i Wales, på Storey Arms Outdoor Education, v/ Flemming Toft, Kattinge Værk.
1986-1990 Mesterlære, uddannet Typotekniker (Compositor) på Nyborg Tryk-Center.